Οδηγίες για ρύθμιση νέου license server

 

Για να ορίσουμε το νεό license server πρέπει να αλλάξουμε την μεταβλητή συστήματος με όνομα ANSA_SRV και να δώσουμε την τιμή 6007@beta.it.auth.gr

Για να αλλάξουμε την μεταβλητή συστήματος:
- από τον Πίνακα Ελέγχου κάνουμε αναζήτηση  για μεταβλητές συστήματος/enviromental variables
- ή με δεξί κλικ στην Έναρξη / Start επιλέγουμε Σύστημα / System κι από τα δεξιά Ρυθμίσεις συστήματος για προχωρημένους / Advanced system settings

 
Με εικόνες