Επαναφορά αρχείων

 

Έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε εύκολα επαναφορά αρχείων/φακέλων που έχουν διαγραφεί ή ανάκτηση προηγουμένων εκδόσεων των αρχείων/φακέλων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε κάποιο αρχείο που έχει διαγραφεί θα χρειαστεί να κάνουμε ανάκτηση τον φάκελο μέσα στον οποίο βρισκόταν.

Ανάκτηση περιεχομένων φακέλου και διαγραμμένων αρχείων

 

Κάνουμε δεξί κλικ στο φάκελο που μας ενδιαφέρει κι επιλέγουμε Ιδιότητες

Στο παράθυρο που εμφανίζεται πηγαίνουμε στην καρτέλα Προηγούμενες Εκδόσεις. Από τις διαθέσιμες εκδόσεις που εμφανίζονται επιλέγουμε την έκδοση που μας ενδιαφέρει κι Άνοιγμα.

Θα ανοίξει ο φάκελος με τα περιεχόμενα εκείνης της ημερομηνίας. Μπορούμε να πάρουμε τα αρχεία που μας ενδιαφέρουν: μπορούμε να ανοίξουμε τα αρχεία για να ελέγξουμε αν μας ενδιαφέρουν και να τα αντιράψουμε εκεί που θέλουμε.

Ανάκτηση προηγούμενων εκδόσεων ενός αρχείου

 

Κάνουμε δεξί κλικ στο αρχείο που μας ενδιαφέρει κι επιλέγουμε Ιδιότητες

Στο παράθυρο που εμφανίζεται πηγαίνουμε στην καρτέλα Προηγούμενες Εκδόσεις. Από τις διαθέσιμες εκδόσεις που εμφανίζονται επιλέγουμε την έκδοση που μας ενδιαφέρει κι Άνοιγμα.

Θα ανοίξει το αρχείο όπως ήταν εκείνη την ημερομηνία. Αν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει μπορούμε να το επεξεργαστούμε και να το αποθηκεύσουμε.

Αν επιλέξουμε Επαναφορά θα εμφανιστεί ένα παράθυρο που θα ζητάει να επιβεβαιώσουμε την αντικατάσταση της τρέχουσας έκδοσης του αρχείου με την παλαιότερη. Αν είμαστε σίγουροι ότι δεν θέλουμε την τρέχουσα έκδοση επιλέγουμε να γίνει η επαναφορά.

 
Με εικόνες