Οδηγίες για ρυθμίσεις νέου license server

 

Από τις 20 Μαΐου 2021 ο license server του MATLAB έχει αλλάξει.

Για να ορίσετε τον νέο license server ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Κάνουμε λήψη το license file (το αρχείο license.txt που βρίσκεται στα δεξιά) και το αποθηκεύουμε προσωρινά στον υπολογιστή μας, για παράδειγμα στην επιφάνεια εργασίας (δεξί κλικ πάνω στο αρχείο και "Αποθήκευση Προορισμού Ως...").

Εκτελούμε το Activate MATLAB 2019b/2020b (από το μενού έναρξης των Windows MATLAB 2019b/2020b -> Activate MATLAB 2019b/2020b)

Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε Activate manually without the Internet και Next

Στη συνέχεια επιλέγουμε Enter the full path to your lisence file..., επιλέγουμε Browse και δίνουμε το αρχείο license.txt που κάναμε λήψη παραπάνω. Ολοκληρώνουμε την διαδιακσία με Next και Finish

 
Με εικόνες