Υποβολή αίτησης Ορκωμοσίας

Η αίτηση ορκωμοσίας είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές, οι οποίοι πρόκειται να συμμετέχουν στην ερχόμενη Εκδήλωση Ορκωμοσίας του τμήματός τους και υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσα από το περιβάλλον students.auth.gr

Από το μενού επιλέγουμε Βαθμολογία>Προϋποθέσεις Πτυχίου

 

Επιλέγουμε Προϋποθέσεις πτυχίου για να ελέγξουμε τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου και στη συνέχεια Πρόοδος  για να ελέγξουμε αν πληρούμε τις προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που αναμένουμε κάποιον βαθμό σε μάθημα/μαθήματα μπορούμε να προχωρήσουμε με την υποβολή προσωρινής αίτησης την οποία θα ολοκληρώσουμε μετά την καταχώρηση των τελευταίων βαθμολογιών.

Επιλέγουμε Αίτηση για Ορκωμοσία  και στη συνέχεια Οδηγός αίτησης ορκωμοσίας για να υποβάλουμε την αίτησή μας.

 

Επιλέγουμε ότι θα παρεβρεθούμε στην Ορκωμοσία και ότι πληρούμε τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου και πατάμε Αίτηση Ορκωμοσίας

Ελέγχουμε τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου και πατάμε Επόμενο

Ελέγχουμε τι έγγραφο απαιτείται να υποβάλουμε στη γραμματεία κι αν μπορούμε να το υποβάλουμε ηλεκτρονικά, βρίσκουμε το αντίστοιχο έγγραφο και πατάμε Μεταφόρτωση. Στη συνέχεια επιλέγουμε Επόμενο.

Επιλέγουμε Ολοκλήρωση Αίτησης  για να υποβάλουμε οριστικά την αίτησή μας.

 

Στο παράθυρο επιβεβαίωσης επιλέγουμε Ολοκλήρωση

Η αίτησή μας έχει υποβληθεί στη γραμματεία του τμήματός μας και μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε επιλέγοντας Εξυπηρέτηση>Αιτήσεις

 
Με εικόνες