Οδηγίες για ρυθμίσεις νέου license server

 

Από τις 25 Ιανουαρίου 2021 ο license server του Mathematica έχει αλλάξει.

Για να ορίσετε τον νέο license server ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Εκτελούμε το πρόγραμμα κι από το μενού Help επιλέγουμε Enter Activation Key...

Στο παράθυρο που εμφανίζεται, στο κάτω μέρος, επιλέγουμε Other ways to activate

Στη συνέχεια επιλεγουμε Connect to a network license server

Στο πεδίο Server name δίνουμε mathematica.it.auth.gr κι Activate

 
Με εικόνες