Υπογραφή εγγράφου με χρήση της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής μέσω Adobe Reader DC

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν μόνο υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows.
Προσοχή, για την χρήση της υπηρεσίας πρέπει:

  • να έχουμε αιτηθεί/ενεργοποιήσει προσωπικό λογαριασμό εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής. (Οδηγίες)
  • να έχουμε εγκαταστήσει στον υπολογιστή μας το πρόγραμμα Docusign Signature Appliance Client (DSA). (Οδηγίες)

 

Στην περίπτωση που δε διαθέτουμε το πρόγραμμα Adobe Reader μπορούμε να το εγκαταστήσουμε ακολουθώντας αυτόν το σύνδεσμο.

Ρύθμιση Διακομιστή Χρονοσήμανσης στο Adobe Reader
Ανοίγουμε το πρόγραμμα Adobe Reader κι επιλέγουμε Edit-> Preferences.

Επιλέγουμε διαδοχικά Signatures->Document Timestamping->More.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε New.

Χρησιμοποιούμε τον διακομιστή χρονοσήμανσης της HARICA.

Name Harica Timestamping service
Server URL https://qts.harica.gr

Σε περίπτωση που είμαστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο του ΑΠΘ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον παρακάτω χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε authentication με το πιστοποιητικό μας.

Name Harica Timestamping service (no authentication)
Server URL http://qts.harica.gr

Εναλλακτικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον διακομιστή χρονοσήμανσης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) :

Name ΑΠΕΔ
Server URL https://timestamp.aped.gov.gr/qtss


Επιλέγουμε ΟΚ.

Κάνουμε κλικ στον διακομιστή χρονοσήμανσης που ρυθμίσαμε και τον ορίζουμε ως προεπιλογή Set Default. Επιλέγουμε ΟΚ και κλείνουμε το παράθυρο που περιλαμβάνει τους διακομιστές χρονοσήμανσης.

Στη συνέχεια επιλέγουμε από την καρτέλα Preferences->Signatures->Verification->More.
Στο πεδίο Verification Time κάνουμε κλικ στο Secure time (timestamp) embedded in the signature.

Επιλέγουμε OK.

Ηλεκτρονική υπογραφή αρχείου pdf με χρονοσήμανση
Ανοίγουμε το pdf αρχείο που επιθυμούμε να υπογράψουμε. Επιλέγουμε Tools-> Certificates.

Επιλέγουμε Digitally Sign-> OK.

Επιλέγουμε το πλαίσιο στο οποίο θέλουμε να εισάγουμε την ηλεκτρονική μας υπογραφή.

Εμφανίζεται το παράθυρό του DSA Client στο οποίο εισάγουμε το όνομα χρήστη της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής (της μορφής ABCDE-1234), τον προσωπικό κωδικό της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής μας και επιλέγουμε ΟΚ.

Ελέγχουμε εάν το πιστοποιητικό που εμφανίζεται είναι το πιστοποιητικό του ιδρυματικού μας λογαριασμού κι επιλέγουμε Continue.

Στη συνέχεια επιλέγουμε Sign.

Μας ζητείται να αποθηκεύσουμε το αρχείο μας.

Συμπληρώνουμε ξανά τον προσωπικό κωδικό της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής (User’s password) και τον 6ψήφιο OTP κωδικό (User’s extended password) από την εφαρμογή του authenticator στη συσκευή μας.

Επιλέγουμε OK.

Στην πρώτη προσπάθεια του Adobe Reader να συνδεθεί με το διακομιστή χρονοσήμανσης που ορίσαμε, επιλέγουμε Allow. To μήνυμα αυτό δεν θα εμφανιστεί την επόμενη φορά που θα υπογράψουμε ηλεκτρονικά.

Σε αυτό το σημείο όταν πραγματοποιείται επικοινωνία του Adobe Reader με τον διακομιστή χρονοσήμανσης για να προστεθεί η χρονοσήμανση, αν επιλέξαμε την υπηρεσία χρονοσήμανσης της HARICA στο Βήμα 3 θα εμφανιστεί και πάλι η λίστα πιστοποιητικών μας ώστε να επιλέξουμε το ενεργό πιστοποιητικό μας και να ολοκληρωθεί η προσθήκη της χρονοσήμανσης (timestamping).

Tο έγγραφό μας εμφανίζεται ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, συμπεριλαμβάνοντας την ημερομηνία και ώρα της υπογραφής.

 
Με εικόνες