Οδηγίες Εγκατάστασης Docusign Signature Appliance Client

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν μόνο υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows.

Κατεβάζουμε και εκτελούμε το αρχείο εγκατάστασης του DSA Client. Επιλέγουμε γλώσσα εγκατάστασης και πατάμε Επόμενο.

Αφαιρούμε όλες τις επιλογές εκτός από το DocuSign Signature Appliance Client και πατάμε Επόμενο.

Περιμένουμε να τελειώσει η εγκατάσταση και πατάμε Τέλος.

Κατεβάζουμε, αποσυμπιέζουμε και εκτελούμε το DSA Registry αρχείο ώστε να περάσει τις απαιτούμενες ρυθμίσεις στον υπολογιστή μας. Επιλέγουμε Yes και OK διαδοχικά.

Στη συνέχεια ακολούμε τις οδηγίες υπογραφής εγγράφου με χρήση της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής, σε αυτή τη σελίδα.
 
Με εικόνες