Υπογραφή εγγράφου με χρήση της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής

Για την χρήση της υπηρεσίας, πρέπει να έχει προηγηθεί η απαραίτητη αίτηση και ενεργοποίση του λογαριασμού εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής,όπως περιγράφεται σε αυτή τη σελίδα.

Συνδεόμαστε στη σελίδα https://cm.harica.gr και επιλέγουμε Σύνδεση με Ιδρυματικό λογαριασμό/Connect with Academic account.

Επιλέγουμε από το αριστερό μενού την Εξ αποστάσεως Ηλεκτρονική Υπογραφή.
Συμπληρώνουμε τον Κωδικό εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής, επιλέγουμε το αρχείο .pdf που θέλουμε να υπογράψουμε ηλεκτρονικά και τέλος συμπληρώνουμε τον Κωδικό OTP από την εφαρμογή παραγωγής κωδικών One-Time Password, που έχουμε εγκαταστήσει στη συσκευή μας.
Τέλος επιλέγουμε Ηλεκτρονική υπογραφή αρχείου.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο κωδικός OTP ανανεώνεται κάθε λεπτό. Σε περίπτωση που καθυστερήσουμε να υπογράψουμε το αρχείο, θα χρειαστεί να εισάγουμε νέο κωδικό OTP από την εφαρμογή.

Κάνουμε λήψη το υπογεγραμμένο αρχείο τοπικά στον υπολογιστή μας.
Η υπογραφή επάνω στο έγγραφο θα έχει την ακόλουθη μορφή και βρίσκεται στην πρώτη σελίδα του εγγράφου κάτω δεξιά.

 
Με εικόνες