Υπογραφή εγγράφου με χρήση της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής

Για την χρήση της υπηρεσίας, πρέπει να έχει προηγηθεί η απαραίτητη αίτηση και ενεργοποίση του λογαριασμού εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής,όπως περιγράφεται σε αυτή τη σελίδα.
Σύνδεση στο cm.harica.gr

Συνδεόμαστε στη σελίδα https://cm.harica.gr και επιλέγουμε Ιδρυματικό Login.

 

eSign Εγγράφων

Επιλέγουμε από το μενού στα αριστερά eSign Εγγράφων.

Συμπληρώνουμε τον Κωδικό εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής για να ξεκλειδώσουμε την υπηρεσία και πατάμε Ξεκλειδώστε.

 

Επιλογή αρχείου και θέση υπογραφής

Πατάμε το Επιλογή αρχείου για υπογραφή και αναζητούμε το έγγραφο που θέλουμε να υπογράψουμε.

Ανοίγει σε προεπισκόπηση το έγγραφο και χρησιμοποιώντας το ποντίκι, επιλέγουμε την περιοχή που επιθυμούμε να εισάγουμε την υπογραφή μας.
Πατάμε Επιλογή θέσης.

Μεταφόρτωση αρχείου και υπογραφή εγγράφου

Επιλέγουμε Ανέβασμα αρχείου και περιμένουμε μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφόρτωση του εγγράφου (το κουμπί γίνεται μη επιλέξιμο).

Εισάγουμε τον ενεργό Κωδικό OTP Εξ αποστάσεως Ηλεκτρονικής Υπογραφής από την εφαρμογή επαληθευτή (authenticator) στη συσκευή μας (smartphone, tablet) και επιλέγουμε άμεσα, πριν ανανεωθεί ο κωδικός OTP, Υπογραφή Εγγράφου.

Λήψη υπογεγραμμένου εγγράφου

Κάνουμε λήψη (ως .pdf) το υπογεγραμμένο αρχείο τοπικά στον υπολογιστή μας. Εναλλακτικά, μπορούμε να κάνουμε λήψη σε μορφή αρχείου .zip, αν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με το αυτόματο άνοιγμα του αρχείου στον πλοηγό μας.

 

 
Με εικόνες