Συχνές ερωτήσεις διδασκόντων για συνεδρίες εξ αποστάσεως εξετάσεων

1. Μπορώ για λόγους καλύτερης εποπτείας στην επιτήρηση γραπτών εξετάσεων, να διαχωρίσω τους συμμετέχοντες σε ομάδες που θα επιτηρούνται από άλλους επιτηρητές;

Ναι και αυτό συστήνεται να γίνει για ακροατήρια μεγαλύτερα των 49 συμμετεχόντων. Η λειτουργία διαχωρισμού των συμμετεχόντων σε μικρότερα δωμάτια (Breakout Rooms) υποστηρίζεται από το εργαλείο Zoom και μπορεί να εφαρμοστεί σύμφωνα με τις οδηγίες εδώ https://it.auth.gr/el/zoombreakout

2. Ο Host και ο Co-Host στο Zoom έχουν τα ίδια δικαιώματα;

Στην τελευταία έκδοση του Zoom, οι διαφορές δικαιωμάτων των Hosts με τους Co-Hosts είναι οι παρακάτω:

 1. Ένας Co-Host δεν μπορεί να ξεκινήσει, ομοίως ούτε να τερματίσει μια συνεδρία.
 2. Δεν έχει τη δυνατότητα μετατροπής ενός άλλου συμμετέχοντα σε Co-host.
 3. Δεν έχει τη δυνατότητα δημιουργίας δωματίου αναμονής, ωστόσο μπορεί να διαχειριστεί τους συμμετέχοντες που υπάρχουν σε αυτά (προσθήκη/ αφαίρεση συμμετεχόντων).

3. Οι επιτηρητές χρειάζεται να έχουν άδεια χρήσης του Zoom;

Όχι, δεν απαιτείται. Οι επιτηρητές συνδέονται με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό στη συνεδρία και τους αποδίδει ο διδάσκοντας (Host) σχετικά δικαιώματα (Co-Hosts) πριν τους τοποθετήσει στα μικρότερα δωμάτια. Οι Co-hosts έχουν παρόμοια δικαιώματα με τον Host για τη διαχείριση των μικρότερων δωματίων (breakout rooms).

4. Μπορώ να περιορίσω την γραπτή επικοινωνία (chat) μεταξύ των εξεταζομένων στο Zoom;

Ναι, διαμορφώνοντας τη συνεδρία σύμφωνα με τις οδηγίες για τις ανάγκες εξ αποστάσεως εξέτασης με χρήση zoom (https://it.auth.gr/el/zoomexams) η επικοινωνία περιορίζεται μεταξύ διδάσκοντα-εξεταζόμενου.

5. Θα χρησιμοποιήσω τηλεδιάσκεψη με το Zoom για επιτήρηση σε γραπτή εξέταση μέσω κατάθεσης εργασίας/ηλεκτρονικού εγγράφου (τεχνική Α.1). Τι πρέπει να προσέξω;
Συστήνεται:

 1. να δημιουργήσετε το δωμάτιο της συνεδρίας σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε εδώ https://it.auth.gr/el/zoomexams
 2. να ζητήσετε από τους φοιτητές να συνδεθούν στην τηλεδιάσκεψη αρκετή ώρα πριν την έναρξη της εξέτασης (τουλάχιστον 30 λεπτά και ανάλογα με το μέγεθος του ακροατηρίου) ώστε να έχετε χρόνο στη διάθεση σας για τη διαδικασία της ταυτοποίησης και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων
 3. να έχετε δοκιμάσει, εσείς και οι επιτηρητές που θα συμμετέχουν στην εξέταση, τη δυνατότητα διαχωρισμού σε μικρότερα δωμάτια πριν την εξέταση ώστε να είστε εξοικειωμένοι με αυτή
 4. να ενημερώσετε τους φοιτητές σας ότι μπορούν να κάνουν δοκιμαστικές συνδέσεις σε δωμάτια συνεδριών που θα ετοιμάσετε, είτε να χρησιμοποιήσουν δοκιμαστικά δωμάτια που θα βρουν στην ιστοσελίδα Οδηγίες συμμετοχής σε εξ αποστάσεως συνεδρία με ταυτοποίηση
 5. για την ταυτοποίηση των φοιτητών προτείνεται να ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στην ιστοσελίδα Οδηγίες συμμετοχής σε εξ αποστάσεως συνεδρία με ταυτοποίηση
 6. να προβλέψετε επιπλέον χρόνο στο τέλος της εξέτασης, ώστε να επιβεβαιώσετε την παραλαβή των γραπτών από τους εξεταζόμενους πριν αυτοί αποχωρήσουν από τη συνεδρία

6. Θα χρησιμοποιήσω τηλεδιάσκεψη για επιτήρηση σε γραπτή εξέταση με online διαγώνισμα  (τεχνική Α.2). Τι πρέπει να προσέξω;

Ισχύουν οι συστάσεις της Α.1 τεχνικής και επιπρόσθετα επισημαίνονται τα ακόλουθα:

 1. Μπορείτε πέραν όλων των άλλων ρυθμίσεων, να εισάγετε στο online διαγώνισμα έναν κωδικό σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε εδώ
  https://elearning.auth.gr/mod/page/view.php?id=479310#_Toc40111777 (έχοντας πρώτα συνδεθεί στην υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων https://elearning.auth.gr/)
 2. Τον κωδικό τον κοινοποιείτε στους επιτηρητές μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου ταυτοπροσωπίας. Οι επιτηρητές γνωστοποιούν τον κωδικό στους φοιτητές:
  • είτε ανακοινώνοντας τον προφορικά (συστήνεται να μην καταγραφεί στο παράθυρο γραπτής συνομιλίας)
  • είτε ζητώντας από τον φοιτητή να διαμοιράσει την επιφάνεια εργασίας του δίνοντας παράλληλα απομακρυσμένο έλεγχο στον επιτηρητή ώστε να εισάγει αυτός τον κωδικό 
 3. Οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο διδάσκων μπορεί να μεταφέρει κάποιον φοιτητή σε ένα ξεχωριστό δωμάτιο για δειγματοληπτικό έλεγχο/επανέλεγχο ταυτοπροσωπίας ζητώντας παράλληλα το διαμοιρασμό της επιφάνειας εργασίας του φοιτητή
 4. Συστήνεται να ζητηθεί από τους φοιτητές να συνδεθούν τόσο στην εφαρμογή τηλεδιάσκεψης, όσο και στην υπηρεσία ηλεκτρονικών μαθημάτων για τη διενέργεια του online διαγωνίσματος (κουίζ) από το ίδιο υπολογιστικό σύστημα.