Έλεγχος οπτικοακουστικών μέσων σε συνεδρία με Google Meet

Για να λειτουργεί το μικρόφωνο και η κάμερα μας κατά τη σύνδεση μας σε συνεδρία με το Google Meet θα πρέπει να παραχωρήσουμε τις σχετικές άδειες στις ερωτήσεις που κάνει ο πλοηγός κατά το άνοιγμα του δωματίου της συνεδρίας.

Επιλέγουμε Allow στην ερώτηση για τη χρήση του μικροφώνου.

Επιλέγουμε Allow στην ερώτηση για τη χρήση της κάμερας.

Αν για κάποιο λόγο δεν πατήσουμε Allow και δεν επιτρέψουμε τη χρήση αυτών των συσκευών του υπολογιστή μας, αρκεί να κάνουμε Ανανέωση/Refresh τη σελίδα του δωματίου συνεδρίας ώστε να θέσει ξανά ο πλοηγός τα ερωτήματα για παραχώρηση των αδειών χρήσης.

Έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε συσκευές ήχου και εικόνας μετά τη σύνδεση, αν επιλέξουμε στο δωμάτιο που έχουμε συνδεθεί στις Περισσότερες επιλογές>Ρυθμίσεις.

Στο παράθυρο που ανοίγει στην καρτέλα Ήχος επιλέγουμε το Μικρόφωνο στο οποίο θα μιλάμε.Τα ηχεία από τα οποία θα ακούγεται ο ήχος καθορίζονται από τις γενικές ρυθμίσεις ήχου που έχουμε επιλέξει στον υπολογιστή μας και δεν αλλάζει η ρύθμιση από αυτό το παράθυρο.

 

Ομοίως, στην καρτέλα Βίντεο ρυθμίζουμε ποια κάμερα θα χρησιμοποιεί το Google Meet στη συνεδρία.