Έλεγχος οπτικοακουστικών μέσων σε συνεδρία με την υπηρεσία Skype for Business

Για να ελέγξουμε τις ρυθμίσεις ήχου ενώ βρισκόμαστε σε συνεδρία με την υπηρεσία Skype for Business επιλέγουμε στο εικονικό δωμάτιο κάτω δεξιά το εικονίδιο με τις Περισσότερες επιλογές>Επιλογές σύσκεψης.

Στην καρτέλα που εμφανίζεται έχουμε πρόσβαση στις συσκευές ήχου (μικρόφωνο και ηχεία) και κάμερας του υπολογιστή ώστε να επιλέξουμε αυτά που θα χρησιμοποιούμε στην τρέχουσα συνεδρία.