'Ελεγχος οπτικοακουστικών μέσων σε συνεδρία με το Zoom

Αν χρησιμοποιούμε έξυπνη συσκευή (π.χ. κινητό τηλέφωνο android ή iOS), μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής Zoom και το άνοιγμα της δεν απαιτείται καμία εξειδικευμένη ρύθμιση για χρήση μικροφώνου και κάμερας αφού χρησιμοποιούνται άμεσα αυτά που υπάρχουν ήδη στη συσκευή.

Για να δοκιμάσουμε τη λειτουργία της κάμερας, του μικροφώνου και των ηχείων σε υπολογιστή μας (Windows, MacoSX) μπορούμε να συνδεθούμε σε μία δική μας συνεδρία στο Zoom.

Για να κάνουμε μία δική μας συνεδρία συνδεόμαστε στην εφαρμογή Zoom από την επιλογή Sign in with SSO.

Κατά την είσοδο με SSO την πρώτη φορά θα μας ζητηθεί να συμπληρώσουμε το company domain. Δίνουμε το authgr.

Στη συνέχεια ανοίγει η γνώριμη ιστοσελίδα εισόδου Single Sign On του ΑΠΘ και δίνουμε τα στοιχεία του ιδρυματικού μας λογαιασμού για να συνδεθούμε.

Μετά την επιτυχή σύνδεση επιλέγουμε New Meeting.

Μόλις εισέλθουμε στο δικό μας δωμάτιο, επιλέγουμε κάτω αριστερά το βελάκι δίπλα στο μικρόφωνο ώστε να ανοίξει το μενού ρυθμίσεων ήχου. Αφού ρυθμίσουμε ποιο μικρόφωνο (Microphone) και ποια ηχεία (Speaker) θα χρησιμοποιούνται από το Zoom για τη συνεδρία μας, επιλέγουμε Test Speaker & Microphone για να ελέγξουμε τη λειτουργία τους.

 

 Στο ίδιο μενού παραπάνω αν επιλέξουμε Audio Settings μπορούμε πάλι να κάνουμε τους ίδιους ελέγχους για τον ήχο, στην καρτέλα που εμφανίζεται.

Αντίστοιχα, επιλέγουμε την κάμερα που θα χρησιμοποιούμε στη συνεδρία, από το βελάκι δίπλα από την κάμερα στο μενού της εφαρμογής Zoom στο κάτω μέρος. Συνήθως, αν είναι μία η κάμερα τότε αυτή είναι προεπιλεγμένη.

Αν η κάμερα δείχνει να μην λειτουργεί στο Zoom συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/202952568-My-Video-Camera-Isn-....