Μετατροπή εικόνων σε αρχείο pdf

Η μετατροπή ενός συνόλου εικόνων, π.χ. φωτογραφίες που έχουμε συλλέξει με το κινητό μας τηλέφωνο, σε ένα αρχείο τύπου pdf που θα περιέχει αυτές τις εικόνες μπορεί να γίνει με:

- Αποστολή των φωτογραφιών από το κινητό μας τηλέφωνο στον υπολογιστή μας (με όποιον τρόπο γνωρίζουμε, π.χ. με αποστολή email), εισαγωγή των φωτογραφιών σε αρχείο του Microsoft Word και αποθήκευση αυτού του εγγράφου ως pdf ή σε αρχείο του Openoffice Writer και χρήση του εικονιδίου Export Directly as PDF

Save as (Microsoft Word)
                               Save as (Microsoft Word)

- χρήση μιας εφαρμογής Scan (σάρωσης) για έξυπνες συσκευές όπως είναι το Adobe Scan. Επισημαίνεται ότι η χρήση της εφαρμογής Adobe Scan προϋποθέτει να κάνουμε είσοδο (sign in) με χρήση λογαριασμού μας σε τρίτα συστήματα όπως Google, FB, Apple, και το αρχείο θα ανέβει προσωρινά στο cloud οπότε θα πρέπει να το διαγράψουμε αμέσως μετά την αποστολή.