Ενεργοποίηση wifi hotspot σε κινητό τηλέφωνο

Σε αυτόν τον οδηγό θα δούμε πώς μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi από το κινητό μας, για να συνδεθούμε στο internet μέσω των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας από άλλη συσκευή, όπως laptop.
Είναι πιθανό ανάλογα με την συσκευή μας, η ενεργοποίηση του hotspot να γίνεται από το αρχικό μενού ειδοποιήσεων. Ελέγχουμε ανάλογα με τον κατασκευαστή του κινητού για την επιλογή
i. Huawei: Σημείο πρόσβασης Wi-Fi
ii. Samsung: Mobile Hotspot
iii. Xiaomi: Σημείο πρόσβασης Wi-Fi
και κάνουμε κλικ σε αυτήν, αφού ενεργοποιήσουμε τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Στη συνέχεια πατάμε παρατεταμένα στο ίδιο εικονίδιο για να μεταβούμε στις σχετικές ρυθμίσεις.

Αν το παραπάνω δεν υπάρχει στο μενού των ειδοποιήσεων ακολουθούμε τις παρακάτω οδηγίες:
1. Αρχικά ενεργοποιούμε τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας από το κινητό μας και ανοίγουμε τις ρυθμίσεις.

2. Στη συνέχεια, κάνουμε κλικ:
i. Huawei: Περισσότερα
ii. Samsung: Συνδέσεις
iii. Xiaomi: Σύνδεση και Κοινοποίηση
iv. iOS: Personal Hotspot

 

3. Στο νέο μενού επιλέγουμε:
i. Huawei: Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi
ii. Xiaomi: Φορητό σημείο πρόσβασης
iii. Samsung: Mobile Hotspot and Tethering
 


4. Ενεργοποιούμε το hotspot από τον διακόπτη στο πάνω μέρος:


5. Μπορούμε να αλλάξουμε το όνομα με το οποίο θα εμφανίζεται το φορητό σημείο πρόσβασης και τον κωδικό πρόσβασης που θα ζητείται κατά την σύνδεση μίας άλλης συσκευής στο hotspot του κινητού επιλέγοντας:
i. Huawei: Διαμόρφωση φορητού σημείου πρόσβασης Wi-Fi
ii. Xiaomi: Ρύθμιση φορητού σημείου πρόσβασης
iii. Samsung: Κωδικός πρόσβασης
iv. iOS: Wi-Fi Password


 

6. Για την σύνδεση μίας άλλης συσκευής, όπως φορητός υπολογιστής, στο hotspot του κινητού, εντοπίζουμε από το παράθυρο των δικτύων το όνομα που ορίσαμε για το hotspot, πληκτρολογούμε τον αντίστοιχο κωδικό και κάνουμε κλικ στην Σύνδεση.