Υπηρεσία Skype for Business

Επιτρέπει την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων χωρίς να είναι απαραίτητη η εγκατάσταση της εφαρμογής Skype for Business, μέσω υπηρεσιών cloud του Microsoft Office365.
Μπορεί να φιλοξενήσει έως 250 συμμετέχοντες σε ένα εικονικό δωμάτιο.
Οι προϋποθέσεις χρήσης της υπηρεσίας και οι οδηγίες ενεργοποίησης περιγράφονται στην ιστοσελίδα https://it.auth.gr/el/cloudServices/office365.

Ειδικά, για τη διεξαγωγή εξετάσεων με την υπηρεσία Skype for Business επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://it.auth.gr/node/4955

Οδηγίες για διοργανωτές

  1. Οδηγίες εξ αποστάσεως διάλεξης
  2. Διαχείριση συνεδρίας
  3. Δημιουργία δωματίου συνεδρίας περιορισμένης πρόσβασης
  4. Συχνές ερωτήσεις

Οδηγίες για συμμετέχοντες

  1. Οδηγίες συμμετοχής
  2. Συχνές ερωτήσεις
  3. Οδηγίες συμμετοχής με ταυτοποίηση

Demo δωμάτιο