Εκτύπωση Πιστοποιητικών και Παραρτήματος Διπλώματος

Για τις αλλαγές στην εκτύπωση των Πιστοποιητικών και του Παραρτήματος Διπλώματος, ώστε στη θέση της υπογραφής να εμφανίζονται τα στοιχεία του/της Προϊσταμένου/ης της Γραμματεία του Τμήματος.

 

Για την αλλαγή στα πιστοποιητικά, θα πρέπει να επιλέξετε Εργαλεία ->Ετικέτες Αναφορών.

Επιλέγετε την Ετικέτα 100  και την τροποποιείτε όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα: Ο/Η Προϊστάμενος/η της Γραμματείας του Τμήματος.

Επιλέγετε την Ετικέτα 201 και την τροποποιείτε όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα: The Head of the Administration Office.

Αναφορικά με το Παράρτημα Διπλώματος, επιλέγετε Συνδέσεις->Διαχείριση Τμημάτων.

Στην επιλογή Τμήμα επιλέγετε Επεξεργασία.

Στα πεδία Υπεύθυνος 1 και τον Υπευθυνος 1 (αγγλικά) θα πρέπει να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμο του/της Προϊσταμένου/ης της Γραμματεία του Τμήματος σε ελληνικά και λατινικά αντίστοιχα.

 
Με εικόνες