Ανανέωση άδειας SPSS για φοιτητές

Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν τους φοιτητές και μη μόνιμο προσωπικό του ΑΠΘ.

Αν έχουμε κάνει εγκατάσταση το SPSS 25 σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης SPSS για φοιτητές θα πρέπει η ανανέωση να γίνει αυτόματα.

Στην περίπτωση που δεν ανανεωθεί αυτόματα ακολουθούμε τις παρακάτω οδηγίες

Εκτελούμε το πρόγραμμα License Authorization Wizard (Έναρξη -> Προγράμματα -> ΙΒΜ SPSS Statistics -> ΙΒΜ SPSS Statistics 25 License Authorization Wizard).

Στο πρώτο παράθυρο θα μας εμφανίσει πληροφορίες για την υπάρχουσα ληγμένη άδεια. Επιλέγουμε Next

Επιλέγουμε Concurrent User License και Next

Ορίζουμε ως license manager το tracker01.it.auth.gr και Next

Ολοκληρώνουμε την εγκατάσταση με Finish

 
Με εικόνες