Διάθεση παλαιού εξοπλισμού για επαναξιοποίηση

Το ΚΗΔ περιοδικά ανανεώνει τμήμα του εξοπλισμού server που διαθέτει. Κατά τη διαδικασία αποσύρονται από την ενεργό χρήση rack mounted servers παλαιότερης τεχνολογίας (7+ετών), χωρίς οθόνη, πληκτρολόγιο κλπ. Οι περισσότεροι από αυτούς τους servers είναι απολύτως λειτουργικοί και διαθέτουν 1-4 CPU cores, 2-16GB RAM και πολλαπλούς σκληρούς δίσκους διαφόρων τεχνολογιών και χωρητικοτήτων. Δεν έχουν καμία εγγύηση κατασκευαστή. Εφόσον ζητηθεί, το ΚΗΔ μπορεί να παραχωρήσει αυτούς τους servers ως έχουν σήμερα σε οποιαδήποτε μονάδα του ΑΠΘ ή μεμονωμένο μέλος ΔΕΠ ΑΠΘ, για οποιαδήποτε χρήση στο ΑΠΘ σε δικό τους χώρο και με δική τους μέριμνα (ακόμα και για άντληση ανταλλακτικών), χωρίς αντάλλαγμα, αλλά και χωρίς άλλη υποχρέωσή εκ μέρους του ΚΗΔ.

Για το τυπικό της παραχώρησης θα συνταχθεί ένα απλό πρωτόκολο παράδοσης-παραλαβής ανάμεσα στο ΚΗΔ και τον ενδιαφερόμενο.

Εάν είστε μέλος ΔΕΠ ή διοικητικό προσωπικό στο ΑΠΘ και ενδιαφέρεστε για κάποιον από τους παρακάτω servers, παρακαλώ επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση χρηστών του ΚΗΔ. Η διαδικασία είναι απλή και άμεση.

Ακολουθεί ενδεικτική λίστα εξοπλισμού:

1x Dell PowerEdge SC1425
1x Dell PowerEdge 850
1x Dell PowerEdge 1950
7x Dell PowerEdge 1850
7x Dell PowerEdge 2960
1x Dell PowerEdge R210

60x HP Proliant DL140 G2
3x HP Proliant DL160 G5

3x Intel SC5300BRP
1x Intel ΟΕΜ E22554-604
1x Intel OEM E48472-305

1x SUN Ultra 5

1x Extreme Summit X450-24t

1x LinkSYS NSS 4000 7PI00G501540 (δόθηκε)