Έλεγχος σύνδεσης σε πρίζα δικτύου από υπολογιστή Windows

 

 

Στην Αναζήτηση διπλα στο εικονίδιο της Έναρξης πληκτρολογήστε "cmd" και επιλέξτε την εφαρμογή "Command Prompt".

Στο παράθυρο που θα ανοίξει πληκτρολογήστε την εντολή "ping www.auth.gr". Στη συνέχεια, πατήστε Enter

Αν δε λάβετε απάντηση μετά τις παραπάνω εντολές, τότε ακολουθήστε τις οδηγίες που ακολουθούν στην Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Αν λάβετε απάντηση από την διεύθυνση που πληκτρολογήσατε παραπάνω, τότε έχετε συνδεθεί επιτυχώς.

Επιπλέον, η εντολή ping -l 1000 www.auth.gr κάνει ping με μεγάλα πακέτα δεδομένων και μας δίνει την ενημέρωση αν το δίκτυο λειτουργεί χωρίς να χάνονται πακέτα και άρα χωρίς να υπάρχουν καθυστερήσεις.

 
Με εικόνες