Αποδέσμευση PIN Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Αποδέσμευση PIN Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Μετά από 3 αποτυχημένες καταχωρήσεις του PIN της ακαδημαϊκής ταυτότητας λαμβάνουμε μήνυμα της μορφής: Your PIN has been locked.

Για να είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε ξανά την ακαδημαϊκή μας ταυτότητα και το προσωπικό μας πιστοποιητικό, το οποίο είναι αποθηκευμένο στην κάρτα μας, θα χρειαστεί να αποδεσμεύσουμε το PIN της ακαδημαϊκής μας ταυτότητας με τη χρήση του PUK (PIN Διαχειριστή).
Οι θέσεις του PIN και του PUK περιέχονται στο φάκελο που παραλάβαμε, μαζί με την ακαδημαϊκή μας ταυτότητα, από το τμήμα της διοίκησης.

Για να ξεκλειδώσουμε την ακαδημαϊκή ταυτότητα  ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

Εντοπίζουμε και επιλέγουμε το εικονίδιο των Εφαρμογών (Applications), που βρίσκεται κάτω δεξιά στην Γραμμή Εργασιών (Dock).

Από τις Εφαρμογές επιλέγουμε το φάκελο Gemalto.

Στη συνέχεια επιλέγουμε το Classic Client PIN Management.

 Στο συγκεκριμένο παράθυρο έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε (Change PIN) το PIN της ακαδημαϊκής μας ταυτότητας

 

ή να ξεμπλοκάρουμε το PIN με τη χρήση του PUK (Admin PIN ). Eισάγουμε το PUK στο πλαίσιο Admin PIN και το νέο PIN στα πλαίσια New PIN και Confirm New PIN και επιλέγουμε unblock PIN.

 

 
Με εικόνες