Ρύθμιση σύνδεσης σε κοινόχρηστη πρίζα δικτύου με Windows 10

(Πολλές από τις παρακάτω ρυθμίσεις είναι προεπιλεγμένες (default) σε Win 10)

Στην αναζήτηση των windows πληκτρολογούμε Πίνακας Ελέγχου/Control Panel και επιλέγουμε Ασφάλεια/System and Security.

Στη συνέχεια επιλέγουμε Εργαλεία Διαχείρισης/Administrative tools.

Στο παράθυρο, που θα εμφανιστεί, επιλέγουμε Υπηρεσίες/Services.

Κάνουμε δεξί κλικ στην υπηρεσία Αυτόματη ρύθμιση ενσύρματων Παραμέτρων/Wired AutoConfig και επιλέγουμε Εκκίνηση/Start.

Κάνουμε δεξί κλικ στην υπηρεσία  Αυτόματη ρύθμιση ενσύρματων Παραμέτρων/Wired AutoConfig  και επιλέγουμε Ιδιότητες/ Properties. Στο νέο παράθυρο, στην καρτέλα Γενικά/General αλλάζουμε τον Τύπο εκκίνησης/Startup type σε Αυτόματα/Automatic και επιλέγουμε ΟΚ. Στη συνέχεια κλείνουμε όλες τις ανοιχτές καρτέλες.

Κάνουμε δεξί κλίκ στο εικονίδιο δικτύων και επιλέγουμε Άνοιγμα Κέντρου Δικτύου και Κοινής Χρήσης/Open Network and Sharing Center.

Στο παράθυρο που θα ανοίξει, επιλέγουμε Αλλαγή ρυθμίσεων προσαρμογέα/Change adapter settings.

Κάνουμε δεξί κλικ στo εικονίδιο Τοπική Σύνδεση/ Local Area connection και επιλέγουμε Ιδιότητες/ Properties. Αν δεν υπάρχει το εικονίδιο Τοπική Σύνδεση / Local Area Connection, σημαίνει πως δεν έχει εγκατασταθεί η κάρτα δικτύου.

Στο παράθυρο, που θα εμφανιστεί, επιλέγουμε την καρτέλα Έλεγχος Ταυτότητας/ Authentication  και έπειτα Ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας ΙΕΕΕ 802.1x /Enable ΙΕΕΕ 802.1x authentication με την μέθοδο Microsoft: Προστατευμένο EAP (PEAP)/Microsoft: Protected EAP (PEAP). Στη συνέχεια, κάνουμε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις/Settings.

Στις Ρυθμίσεις/Settings του PEAP απενεργοποιούμε την επιλογή Επικύρωση πιστοποιητικού διακομιστή/Validate server certificate και επιλέγουμε σαν μέθοδο ελέγχου ταυτότητας Ασφαλισμένος κωδικός πρόσβασης (EAP- MSCHAP-v2)/Secured Password (EAP-MSCHAP-v2).

Επιλέγουμε Παράμετροι του EAP MSCHAPv2 / Configure EAP MSCHAPv2 και απενεργοποιούμε την επιλογή Αυτόματη χρήση του ονόματος σύνδεσης και του κωδικού/ Automatically use my Windows.

Πατάμε ΟΚ σε όλα τα ανοιχτά παράθυρα.

 Εφόσον έχουμε ρυθμίσει τον υπολογιστή μας σύμφωνα με τα παραπάνω βήματα, μόλις συνδέσουμε τον υπολογιστή μας με την κοινόχρηστη πρίζα δικτύου, θα εμφανιστεί μήνυμα ζητώντας τα στοιχεία σύνδεσης.

Σαν Όνομα χρήστη/Username πληκτρολογούμε την πλήρη διεύθυνση e-mail (username@domain.auth.gr) και στη συνέχεια συμπληρώνουμε τον κωδικό πρόσβασης/password.

 
Με εικόνες