Εγκατάσταση MapInfo Pro

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να δουλέψει σωστά το MapInfo Pro είναι η εγκατάσταση του .net framework 4.6.1 και του hotfix 3154529

Κάνουμε λήψη το πρόγραμμα: map_info16.zip

Το αποσυμπιέζουμε και από τον φάκελο MI_PRO_16\DISK1 εκτελούμε το αρχείο setup, κάνοντας δεξί κλικ κι επιλέγοντας "Εκτέλεση ως διαχειριστής"

Επιλέγουμε Next> για να ξεκινήσουμε την εγκατάσταση.

Διαβάζουμε και αποδεχόμαστε τους όρους της άδειας χρήσης επιλέγοντας “I accept the terms in the license agreement” και Next>

Στο επόμενο παράθυρο δίνουμε

Serial Number: MASWES1600000019

κι Access Code τον κωδικό εγκατάστασης που αποκτήσαμε κάνοντας την αίτηση.

Στη συνέχεια δίνουμε

License Server Name: tracker03.it.auth.gr

License Server Port Number: 6789

Στη συνέχεια επιλέγουμε τι είδους εγκατάσταση θέλουμε (Typical ή Custom), επιλέγουμε φάκελο εγκατάστασης και Install για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

Ολοκληρώνουμε την εγκατάσταση επιλέγοντας να ελέγξει για updates και Finish

Εφόσον επιλέξαμε να ελέγξει για updates θα ανοίξει η ιστοσελίδα του λογισμικού και μπορούμε να κατεβάσουμε και να εγκαταστήσουμε το προτεινόμενο patch MapInfo Pro 16.0.1 Maintenance Release

Αφού αποσυμπιέσουμε το αρχείο που κατεβάσαμε το εκτελούμε (δεξί κλικ κι "Εκτέλεση ως διαχειριστής") και προχωράμε επιλέγοντας Next>, Update και Finish

 
Με εικόνες