Αποδέσμευση PIN Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Αποδέσμευση PIN Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Μετά από 3 αποτυχημένες καταχωρήσεις του PIN της ακαδημαϊκής ταυτότητας λαμβάνουμε μήνυμα της μορφής: Your PIN has been locked.

Για να είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε ξανά την ακαδημαϊκή μας ταυτότητα και το προσωπικό μας πιστοποιητικό, το οποίο είναι αποθηκευμένο στην κάρτα μας, θα χρειαστεί να αποδεσμεύσουμε το PIN της ακαδημαϊκής μας ταυτότητας με τη χρήση του PUK (PIN Διαχειριστή).
Οι θέσεις του PIN και του PUK περιέχονται στο φάκελο που παραλάβαμε, μαζί με την ακαδημαϊκή μας ταυτότητα, από το τμήμα της διοίκησης.

Για να ξεκλειδώσουμε την ακαδημαϊκή ταυτότητα  ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

Εντοπίζουμε τα εικονίδια του οδηγού ανάγνωσης της Gemalto στη γραμμή εργασιών δίπλα στην ένδειξη της ημερομηνίας.

 

Εισάγουμε την ακαδημαϊκή ταυτότητα στον Αναγνώστη Καρτών (Card Reader). Ένα από τα εικονίδια του οδηγού της Gemalto θα αλλάξει σχήμα όπως φαίνεται παρακάτω:

Κάνουμε διπλό κλικ στο συγκεκριμένο εικονίδιο και ανοίγει η εφαρμογή διαχείρισης της ακαδημαϊκής κάρτας Classic Client ToolBox.

Επιλέγουμε Διαχείριση κάρτας και μετά επιλέγουμε Διαχείριση PIN.

Στη συνέχεια από το μενού δεξιά Επιλέξτε συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών επιλέγουμε το εικονίδιο που είναι κοκκινισμένο και λίγο πιο κάτω επιλέγουμε Αποδέσμευση PIN και πατάμε Επόμενο.

Εισάγουμε το τετραψήφιο PUK στο πλαίσιο κειμένου PIN Διαχειριστή και από κάτω στο Νέο PIN και στο Επιβεβαίωση νέου PIN εισάγουμε το νέο PIN της ακαδημαϊκής μας ταυτότητας και πατάμε το κουμπί Αποδέσμευση PIN.

 
Με εικόνες