Αναζήτηση εκκρεμών και ολοκληρωμένων εργασιών μέσω του docs.auth.gr

Κάθε διαχειριστής μιας μονάδας μπορεί να βρει τις εκκρεμείς εργασίες της μονάδας του επιλέγοντας από το κύριο μενού επάνω Διαδικασίες > Οι εργασίες μου > στο αριστερό μενού πάλι Διαδικασίες > Σε εξέλιξη ή Ολοκληρωμένες.

 

Αν θέλουμε για να βρούμε τις Κοινοποιήσεις που οι ίδιοι έχουμε ολοκληρώσει, επιλέγουμε από το κύριο μενού Διαδικασίες >  Διαδικασίες που έχω αρχίσει. Στο αριστερό μενού στον Τύπος Διαδικασίας επιλέγω Κοινοποίηση εγγράφου

 
Με εικόνες