Θέλω να έχω πρόσβαση στις πηγές της Βιβλιοθήκης

Αφορά 

Η δυνατότητα αυτή δίνεται μέσω της Πρόσβασης Εικονικού Δικτύου (VPN). Με την υπηρεσία αυτή αναγνωρίζεστε (με βάση τη δικτυακή διεύθυνση IP του υπολογιστή σας) ως προερχόμενοι από το ΑΠΘ, με αποτέλεσμα να έχετε πρόσβαση σε όσες υπηρεσίες εξαρτώνται από αυτή την αναγνώριση, όπως για παράδειγμα είναι η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές (περιοδικά και βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων) ή η πρόσβαση στη μισθοδοσία σας μέσω του payroll.auth.gr.

Ειδικά για τις υπηρεσίες (αναλυτική λίστα) που συμμετέχουν στην Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-LINK), όπως EBSCO Publishing, Elsevier, Emerald Group Publishing Limited, Springer, Taylor & Francis, Johns Hopkins University Press (Project Muse) έχετε πρόσβαση κάνοντας Login/Sign in με τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχουν κατά τη σύνδεση την επιλογή Other Institution Login όπου επιλέγετε στη λίστα με τις διαθέσιμες ομοσπονδίες GRNET AAI Federation (Greece) και στη συνέχεια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.