Χρήση του περιβάλλοντος διαχείρισης web file manager

Μέσα από το περιβάλλον του plesk μας δίνεται η δυνατότητα να διαχειριζόμαστε τα αρχεία μας. Συγκεκριμένα στην καρτέλα Files μας δίνονται οι παρακάτω δυνατότητες:
Ανέβασμα αρχείων
Επιλέγουμε Upload και έπειτα τα αρχεία που θέλουμε να ανεβάσουμε.
Δημιουργία αρχείων ή φακέλων (directories)
Επιλέγουμε New, επιλεγουνε φάκελο ή αρχείο, πληκτρολογούμε το επιθυμητό όνομα και πατάμε ΟΚ. Κατά τη δημιουργία αρχείου απαιτείται και η κατάληξη του αρχείου. (π.χ. test.txt)
Διαγραφή αρχείου ή φακέλου
Επιλέγουμε τα αρχεία ή τους φακέλους προς διαγραφή και επιλέγουμε Remove.
Επεξεργασία αρχείων (Edit files)
Από το αναπτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται πατώντας το βελάκι δεξιά από κάθε αρχείο, επιλέγουμε Edit in Code editor ή Edit in Text Editor.

Αλλαγή δικαιωμάτων
Από το αναπτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται πατώντας το βελάκι δεξιά από κάθε αρχείο επιλέγουμε Change Permissions.

Κατέβασμα αρχείων
Από το αναπτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται πατώντας το βελάκι δεξιά από κάθε αρχείο επιλέγουμε Download.

Συμπίεση/ Αποσυμπίεση Αρχείων
Μας δίνεται η δυνατότητα να συμπιέσουμε και να αποσυμπιέσουμε τα αρχεία μας μέσα από το περιβάλλον του plesk. Επιλέγουμε τα επιθυμητά αρχεία και έπειτα από το μενού, επιλέγουμε Extract Files ή Add to Archive.


 
Με εικόνες