Δημιουργία Αντιγράφων Ασφαλείας

Στην καρτέλα Websites & Domains επιλέγουμε Backup Manager.

Για να ξεκινήσει η λήψη του αντιγράφου ασφαλείας πατάμε το πλήκτρο Back Up.

Στη νέα σελίδα πρέπει να συμπληρωθούν διάφορες πληροφορίες για το αντίγραφο ασφαλείας που θα δημιουργηθεί όπως :

  • Back Up - Μπορούμε να επιλέξουμε να συμπεριληφθούν στο αντίγραφο ασφαλείας μόνο οι ρυθμίσεις του Plesk λογαριασμού και επιλέγοντας παράλληλα το περιεχόμενο του ιστοχώρου μας (βάση mySQL και αρχεία στο httpdocs).

  • Store in -  Εξ' ορισμού τα αντίγραφα ασφαλείας αποθηκεύονται στον εξυπηρετητή ιστοσελίδων. Αν θέλουμε να ορίσουμε ένα δικό μας εξυπηρετητή FTP σε δικό μας σταθμό εργασίας επιλέγουμαι Configure.

  • Type - Επιλέγουμε Full όταν θέλουμε πλήρες back up του ιστοχώρου. Διαφορετικά, Incremental αν θέλουμε να γίνουν back up μόνο τα δεδομένα που έχουν αλλάξει από το τελεταίο back up. (Για το mail και τις βάσεις δεδομένων γίνεται πάντα εξ ολοκλήρου back up)

  • Comments - Σχόλια για το συγκεκριμένο αντίγραφο ασφαλείας. Εξ' ορισμού αναφέρεται η ημερομηνία και η ώρα που ξεκίνησε η διεργασία.

  • When backup task is completed, send notification e-mail to - Μπορούμε να πληκτρολογήσουμε μια διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς την οποία θα αποσταλεί μήνυμα όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία.

  • Suspend domains until backup task is completed - Μπορούμε να επιλέξουμε αν θα πρέπει να απενεργοποιηθούν προσωρινά οι ιστοχώροι κατά τη διενέργεια του backup. Αυτό είναι χρήσιμο όταν οι ιστοχώροι περιέχουν δεδομένα ή άλλες πληροφορίες που αλλάζουν συνεχώς και η διενέργεια ενός αντιγράφου ασφαλείας χωρίς την απενεργοποίησή τους ενδέχεται να δημιουργήσει ένα μη αξιόπιστο αντίγραφο ασφαλείας, ανάλογα πάντα με την εφαρμογή και τον τρόπο αποθήκευσης δεδομένων που εκτελεί στο επίπεδο των αρχείων και των βάσεων δεδομένων.

Όταν ολοκληρωθεί το αντίγραφο ασφαλείας εμφανίζεται στη σελίδα Επιπλέον μας δίνεται η δυνατότητα  να μεταφορτώσουμε  το αρχείο του αντιγράφου ασφαλείας στον υπολογιστή μας επιλέγοντας το βελάκι στα δεξιά (download arrow).

 
Με εικόνες