Αλλαγή μυστικών κωδικών για πρόσβαση σε βάση δεδομένων

Συνδεόμαστε στο περιβάλλον του Plesk μέσω της σελίδας http://hosted.auth.gr/ . Επιλέγουμε από το μενού Databases και έπειτα User Management.

Επιλέγουμε τον αντίστοιχο χρήστη της βάσης που θέλουμε να τροποποιήσουμε.

Στη νέα φόρμα που εμφανίζεται μπορούμε να πληκτρολογήσουμε ένα νέο όνομα χρήστη στο πεδίο Database User Name και ένα νέο κωδικό πρόσβασης στα πεδία New Password και Confirm Password.

 

 
Με εικόνες