Αλλαγή μυστικών κωδικών για πρόσβαση με SFTP / SSH

Συνδεόμαστε στο περιβάλλον του Plesk μέσω της σελίδας http://hosted.auth.gr/ . Από το μενού Websites & Domains επιλέγουμε Web Hosting Access.


 

 

Μπορούμε να αλλάξουμε και το όνομα σύνδεσης SSH/SFTP αλλάζοντας το πεδίο Username και το μυστικό κωδικό πρόσβασης πληκτρολογώντας το νέο κωδικό στα πεδία Password και Confirm Password. Τέλος πατάμε ΟΚ.

 

Εφόσον κάνουμε τις παραπάνω αλλαγές μπορούμε να τις επιβεβαιώσουμε εύκολα χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα πελάτη που υποστηρίζει το πρωτόκολλο SFTP ( όπως τα προγράμματα ανοικτού κώδικα WinSCP, Filezilla αλλά και άλλα εμπορικά πακέτα όπως SecureFX, Adobe Dreamweaver, κ.α.) ή το πρωτόκολλο SSH (χρησιμοποιώντας προγράμματα ανοικτού κώδικα όπως putty, ή και εμπορικές εφαρμογές όπως secureCRT, κ.α.).
 
Με εικόνες