Πρόσβαση στο Oracle Academy

Δημιουργία λογαριασμού Oracle

 

 1. Μεταβαίνουμε στη σελίδα https://academy.oracle.com/
 2. Επιλέγουμε Sign In/Register for Account
 3. Επιλέγουμε Join Oracle Academy
 4. Δίνουμε το ιδρυματικό μας email του ΑΠΘ και συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας
 5. Μας αποστέλλεται email επιβεβαίωσης και συνδεόμαστε στο email μας για να επιβεβαιώνουμε την διεύθυνση μας
Σύνδεση στο Oracle Academy
 
 1. Μεταβαίνουμε στη σελίδα του Oracle Academy
 2. Επιλέγουμε Sign In/Register for Account
 3. Στο πεδίο Join Oracle Academy επιλέγουμε Join Today
 4. Πηγαίνουμε στο Step 1 και επιλέγουμε I already have an Oracle Account
 5. Eπιλέγουμε Sign In to Your Account and Register for Membership και στη συνέχεια από τα δεξιά  Register for Individual Membership
 6. Δίνουμε ως εκπαιδευτικό ίδρυμα Aristotle University of Thessaloniki
 7. Ολοκληρώνουμε την εγγραφή ακολουθώντας τα υπόλοιπα βήματα
 
Με εικόνες