Μεταφορά αρχείων στο tsgram

Μέσω του περιβάλλοντος του file manager μας δίνεται η δυνατότητα να μεταφέρουμε αρχεία (upload) στον TSGRAM.
Προσοχή! Δεν υπάρχει η δυνατότητα να μεταφερθούν αρχεία από τον TSGRAM στον τοπικό υπολογιστή.
Από την επιφάνεια εργασίας επιλέγουμε το εικονίδιο FILEMANAGER. Στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται στον πλοηγό μας, εισάγουμε το Όνομα Χρήστη/ Username και τον Κωδικό Πρόσβασης/ Password του χρήστη του Domain γραμματειών.
Στο περιβάλλον του File Manager και στο αριστερό μέρος εμφανίζονται οι φάκελοι που είναι διαθέσιμοι στον TSGRAM. Συγκεκριμένα, TS Documents είναι ο φάκελος Έγγραφα, TS Desktop, η Επιφάνεια Εργασίας και TS All Users home, ο φάκελος Χρήστες. Για να μεταφέρουμε αρχεία στους φακέλους αυτούς επιλέγουμε Upload από την γραμμή εργαλειών.


Στο αναδυόμενο παράθυρο και στην καρτέλα Simple, επιλέγουμε Browse και επιλέγουμε το αρχείο που θέλουμε να ανεβάσουμε από τον τοπικό μας υπολογιστή. Αφού το εντοπίσουμε, πατάμε Upload.

Εναλλακτικά, μπορούμε να ανεβάσουμε πολλαπλά αρχεία επιλέγοντας την καρτέλα Multiple. Με την επιλογή Reset, καθαρίζει η λίστα των αρχείων προς ανέβασμα.  

Αν το upload ήταν επιτυχημένο, το αρχείο ανεβαίνει στον αντίστοιχο φάκελο στον TSGRAM.
Για να δημιουργήσουμε νέο φάκελο ή αρχείο, επιλέγουμε από την γραμμή εργαλειών File -> New και τον τύπο αρχείου που θέλουμε να δημιουργήσουμε.
Κάνοντας δεξί κλικ σε ένα αρχείο δίνονται διάφορες επιλογές, όπως Αντιγραφή/ Copy, Αποκοπή/ Cut, Διαγραφή/ Delete κ.α.
 
Με εικόνες