Επεξεργασία εγγράφου

Αναζήτηση Εγγράφου
Για να βρούμε ένα έγγραφο μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση χρησιμοποιώντας κάποια στοιχεία από το έγγραφο (π.χ. τον τίτλο ή τον συγγραφέα κτλ.). Η εφαρμογή μπορεί να αναζητήσει λέξεις και στο  περιεχόμενο εγγράφων pdf, doc, xls, txt, κτλ.
Επεξεργασία Εγγράφου

Όταν επεξεργαζόμαστε από κοινού ένα έγγραφο τότε πριν οποιαδήποτε αλλαγή συστήνεται να το κλειδώσουμε. Αυτό γίνεται αν επιλέξουμε Επεξεργασία χωρίς σύνδεση.

Οι άλλοι χρήστες βλέπουν ότι το έγγραφο είναι κλειδωμένο από κάποιον άλλον. Ένα κλειδωμένο έγγραφο τα υπόλοιπα μέλη της μονάδας μπορούν:

  •  να το δουν αν επιλέξουν Προβολή αρχικού εγγράφου ή
  • ή να το κατεβάσουν τοπικά αν επιλέξουν Λήψη.

Αυτή η ρύθμιση βοηθά τους συνεργάτες να γνωρίζουν πότε μπορούν να κατεβάσουν την τελευταία έκδοση ενός εγγράφου για να την επεξεργαστούν μετά τις τελευταίες αλλαγές μας και να την ανεβάσουν.

Αφού ολοκληρώσουμε την επεξεργασία του εγγράφου θα πρέπει να:

  1. ανεβάσουμε τη νεότερη έκδοσή του από την επιλογή Ανέβασμα Νέας Έκδοσης και
  2. να ξεκλειδώσουμε το έγγραφο επιλέγοντας Ακύρωση επεξεργασίας.
Επαναφορά παλαιότερης έκδοσης έγγραφου

Μερικές φορές μπορεί να ανεβάσουμε μια νέα έκδοση ενός εγγράφου και εκ των υστέρων να αντιληφθούμε ότι είναι λάθος οπότε θέλουμε να επαναφέρουμε την προηγούμενη έκδοσή του.

Για να επαναφέρουμε μια έκδοση ενός εγγράφου:

  1.  Ανοίγουμε το έγγραφο
  2.  Στο κάτω δεξί μέρος της σελίδας στην παράγραφο Ιστορικό εκδόσεων εντοπίζουμε την έκδοση που θέλουμε και επιλέγουμε το σύμβολο για την Επαναφορά.
  3. Επιλέγουμε αν θέλουμε να σημειωθεί ή έκδοση ως Κύρια ή Δευτερεύουσα.

Η Κύρια έκδοση αλλάζει τον αριθμό της κύριας έκδοσης π.χ. από έκδοση 2.2 γίνεται έκδοση 3.0
Η Δευτερεύουσα έκδοση δίνει αριθμό έκδοσης χωρίς να αλλάξει τον αριθμό της κύριας έκδοσης, π.χ. από έκδοση 2.1 γίνεται έκδοση  2.2.

 

 
Με εικόνες