Θέλω λογισμικό Microsoft (Windows/Office)

Αφορά 

Είμαι διδάσκων σε τμήμα της σχολής:
           Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικής, Επιστημών Υγείας, Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

Μπορώ να προμηθευτώ:
- άδειες για Microsoft Windows μέσω του Microsoft Imagine (πρώην DreamSpark)
- μία άδεια Office για τον υπολογιστή του γραφείου μου μέσω του Microsoft OVS-ES
- επιπλέον προσωπικές άδειες Office μέσω του Microsoft Office365 Education


Είμαι διδάσκων σε τμήμα της σχολής:
           Φιλοσοφικής, Οικονομικών & Πολιτικών Eπιστημών, Θεολογίας, Νομικής, Καλών Τεχνών, Παιδαγωγική και Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού.

Μπορώ να προμηθευτώ:
- μία άδεια Windows για τον υπολογιστή του γραφείου τους μέσω του Microsoft OVS-ES
- μία άδεια Office για τον υπολογιστή του γραφείου μου μέσω του Microsoft OVS-ES
- επιπλέον προσωπικές άδειες Office μέσω του Microsoft Office365 Education


Ο διαχωρισμός των τμημάτων (κατηγορίες STEM και NON-STEM) ορίζεται από την εταιρεία Microsoft και προκύπτει από τους όρους χρήσης της υπηρεσίας.