Θέλω να υπογράψω έγγραφα ψηφιακά με χρήση της ακαδημαϊκής μου ταυτότητας

Αφορά 

Για να χρησιμοποιήσετε την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα ώστε να μπορείτε να υπογράφετε έγγραφα ψηφιακά θα πρέπει να ρυθμίσετε αρχικά τον υπολογιστή σας (οδηγίες για Windows, MacOSX)

Αφού ολοκληρώσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις, δείτε αναλυτικές οδηγίες για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων pdf στο σχετικό εγχειρίδιο (Windows, MacOSX).