Θέλω να αποκτήσω ακαδημαϊκή ταυτότητα στο ΑΠΘ

Αφορά 

Συνδεθείτε με τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού στην ιστοσελίδα http://academicid.minedu.gov.gr/, επιλέξτε Εγγραφή/Είσοδος-> Προσωπικό Ιδρυμάτων/Φορέων και ακολουθήστε τα βήματα.

Η υπηρεσία παρέχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχει δικό της γραφείο αρωγής χρηστών.