Θέλω να ενημερώσω τον αριθμό του τηλεφώνου μου όπως δημοσιεύεται στην κεντρική ιστοσελίδα του ΑΠΘ

Αφορά 
Για να ενημερώσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας όπως εμφανίζεται στην ιστοσελίδα http://www.auth.gr/usersearch, θα πρέπει να συνδεθείτε με τα προσωπικά σας στοιχεία στο περιβάλλον pyka.auth.gr και να επιλέξετε διόρθωση. Ο ενημερωμένος αριθμός τηλεφώνου δημοσιεύεται μετά από μια εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της διόρθωσης.