Θέλω να δω τις δωρεάν μονάδες που μου απομένουν μέχρι το τέλος του διμήνου

Αφορά 

Δείτε το υπόλοιπο των δωρεάν μονάδων σας για το τρέχον δίμηνο μέσα από το περιβάλλον accounts.auth.gr επιλέγοντας Άλλες υπηρεσίες->E-billing - Προσωπικός κωδικός χρέωσης τηλεφωνίας

Στο ίδιο περιβάλλον μπορείτε να δείτε:

  • τους κωδικούς που είναι υπ' ευθύνη σας,
  • τις δωρεάν μονάδες που δικαιούστε
  • την υπέρβαση που τυχόν έχει προκύψει,
  • τις τυχόν οφειλές από εκκρεμείς λογαριασμούς και
  • την αναλυτική κατάσταση των τηλεφωνικών κλήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί με κωδικό χρέωσης που είναι υπό την ευθύνη σας.