Διαχείριση αρχείων ISO

Ένα αρχείο ISO είναι ένα μεμονωμένο αρχείο το οποίο αποτελεί αντίγραφο ενός ολόκληρου CD ή DVD. Η χρήση αρχείων ISO είναι πολύ διαδεδομένη για διάθεση λογισμικού μέσω διαδικτύου (download).

Τα ISO αρχεία έχουμε την δυνατότητα:

- να τα εγγράψουμε σε κάποιο DVD/CD

- να να αποσυμπιέσουμε / εξάγουμε κατευθείαν σε έναν φάκελο στον υπολογιστή μας

Εγγραφή σε DVD ή CD

Μπορούμε να εγγράψουμε μία εικόνα ISO σε έναν οπτικό δίσκο με ένα λογισμικό εγγραφής όπως είναι το Nero (εμπορικό) ή το freeisoburner (δωρεάν) και έπειτα να χρησιμοποιήσουμε το DVD/CD που δημιουργήσαμε για να εγκαταστήσουμε το λογισμικό.

Σημειώνεται ότι στα Windows 7 ή 8 υπάρχει η δυνατότητα, χωρίς να υπάρχει εγκατεστημένο κάποιο ειδικό λογισμικό, να κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο αρχείο και να επιλέξουμε "Εγγραφή εικόνας δίσκου".

Στο Nero θα επιλέξουμε την εγγαφή Image Project or Copy και στη συνέχεια Disc Image or Saved Project.

Αποσυμπίεση σε φάκελο

Αν το λειτουργικό μας σύστημα είναι Windows 8 ή νεότερο, υπάρχει η δυνατότητα απλά να κάνουμε δεξί κλικ στο αρχείο ISO και από το μενού που εμφανίζεται να επιλέξουμε Mount
Τα περιεχόμενα της εικόνας θα εμφανιστούν ως ένας εξωτερικός δίσκος αποθήκευσης.

Εναλλακτικά, μπορούμε να αποσυμπιέσουμε/εξάγουμε το αρχείο ISO κατευθείαν σε έναν φάκελο στον υπολογιστή μας:

1. Κατεβάζουμε το πρόγραμμα Magic ISO (ή οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων ISO) και το εγκαθιστούμε.

2. Κάνουμε δεξί κλικ στο αρχείο ISO που επιθυμούμε να αποσυμπιέσουμε και επιλέγουμε MagicISO και έπειτα Extract to…

3. Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε το φάκελο που θέλουμε να εξάγουμε τα αρχεία και επιλέγουμε ΟΚ

4. Αφού ολοκληρωθεί η εξαγωγή των αρχείων πηγαίνουμε στον φάκελο που ορίσαμε και ξεκινάμε την εγκατάσταση