Θέλω να στείλω email στους φοιτητές μου

Αφορά 

Μπορείτε πολύ εύκολα και χωρίς να γνωρίζετε τις διευθύνσεις email των φοιτητών σας, να στείλετε μήνυμα σε μια τάξη σας ή σε συγκεκριμένους φοιτητές σας μέσα από το περιβάλλον m.auth.gr επιλέγοντας Ηλεκτρονική γραμματεία (αναλυτικές οδηγίες).

Επιπλέον, και μέσα από το περιβάλλον http://sis.auth.gr μπορείτε να κάνετε Αναζήτηση φοιτητή και να του στείλετε προσωπικό μήνυμα