Σχετικά με την ανανέωση του SPSS

Τύπος Ενημέρωσης 

Σας ενημερώνουμε ότι δυστυχώς δεν μας εστάλησαν εγκαίρως οι νέοι κωδικοί του SPSS από την προμηθεύτρια εταιρεία.

Όσοι από το μόνιμο προσωπικό του ΑΠΘ (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ κ.α.) αντιμετωπίσουν πρόβλημα με την λειτουργία του λογισμικού μετά την Κυριακή 1 Μαΐου, έχουν την δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουν ορίζοντας license manager σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:

Θα πρέπει να είμαστε συνδεδεμένοι με το δίκτυο του ΑΠΘ ή από το σπίτι με σύνδεση εικονικού δικτύου (VPN)

  1. Εκτελούμε το πρόγραμμα License Authorization Wizard (Έναρξη -> ΙΒΜ SPSS Statistics -> ΙΒΜ SPSS Statistics License Authorization Wizard).
  2. Στο πρώτο παράθυρο θα μας εμφανίσει πληροφορίες για την υπάρχουσα άδεια. Επιλέγουμε Next
  3. Επιλέγουμε Concurrent User License και Next
  4. Ορίζουμε ως license manager το spss.it.auth.gr και Next
  5. Ολοκληρώνουμε την εγκατάσταση με Finish

Όταν έρθουν οι νέοι κωδικοί θα μπορέσετε να κάνετε την ανανέωση όπως πριν (με τον κωδικό) σύμφωνα με τις οδηγίες που θα υπάρχουν στην ανακοίνωση.

Οι φοιτητές και το μη μόνιμο προσωπικό συνεχίζουν να δουλεύουν το SPSS χωρίς πρόβλημα.