Δωρεάν Mathematica webinars - Μάιος

Τύπος Ενημέρωσης 

Το Wolfram U διοργανώνει μέσα στο Μάρτιο τα δωρεάν webinars στα πεδία που φαίνονται παρακάτω.
Τα webinars απευθύνονται σε φοιτητές, ερευνητές και διδακτικό προσωπικό.

Engineering
Τρίτη 3 Μαΐου | Πληροφορίες κι εγγραφή

Physics
Τρίτη 10 Μαΐου | Πληροφορίες κι εγγραφή

Chemistry
Τρίτη 17 Μαΐου | Πληροφορίες κι εγγραφή

Business
Τρίτη 31 Μαΐου | Πληροφορίες κι εγγραφή