Νέο λογισμικό ERDAS IMAGINE

Τύπος Ενημέρωσης 

Σας ενημερώνουμε για την προμήθεια του δημοφιλούς λογισμικού επεξεργασίας γεωχωρικών δεδομένων ERDAS IMAGINE.

Υπάρχουν διαθέσιμες 45 δυναμικές άδειες ERDAS IMAGINE Professional (for EDU) για χρήση από τους υπολογιστές του ΑΠΘ.

Πληροφορίες κι οδηγίες εγκατάστασης μπορείτε να δείτε στη σελίδα του λογισμικού.