Υπογραφή βαθμολόγιων με χρήση εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής

Τύπος Ενημέρωσης 
Από την εξεταστική του Φεβρουαρίου η υπογραφή των βαθμολόγιων στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας διδασκόντων (https://faculty.auth.gr/) θα γίνεται με χρήση μόνο της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής  υπογραφής.

Με τη νέα λειτουργία η υπογραφή των βαθμολόγιων θα μπορεί να γίνεται από όποιον υπολογιστή και αν βρίσκεστε χωρίς ειδικές ρυθμίσεις και χωρίς την εγκατάσταση ειδικού λογισμικού. Το προσεχές διάστημα θα ανακοινωθούν οι σχετικές οδηγίες.

Η πλειοψηφία των διδασκόντων του ΑΠΘ χρησιμοποιούν ήδη την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική υπογραφή στις συναλλαγές τους με τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ, στο σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων «ΠΑΠΥΡΟΣ» και γενικότερα, οπουδήποτε υπάρχει απαίτηση για χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής. Επομένως, δεν απαιτείται κάποια ειδική ενέργεια για την προετοιμασία τους.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν έχετε αποκτήσει ακόμα την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική υπογραφή, θα πρέπει άμεσα να υποβάλετε αίτηση για έκδοση ακολουθώντας τις οδηγίες εδώ (https://it.auth.gr/el/node/5068), ώστε να μπορείτε να αποστέλλετε τα βαθμολόγια σας ηλεκτρονικά. Οι αιτήσεις αυτές εξυπηρετούνται το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός ολίγων ημερών.

Επισημαίνουμε ότι για τη διευκόλυνσή σας δεν απαιτείται επίσκεψη στο ΚΗΔ για να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής εφόσον ήδη διαθέτετε ενεργό ψηφιακό πιστοποιητικό στην ακαδημαϊκή σας ταυτότητα ή σε άλλη κρυπτογραφική συσκευή. Έτσι, στο βήμα 6 των παραπάνω οδηγιών με τίτλο «Επιλογή μεθόδου ταυτοποίησης», θα επιλέξετε την εναλλακτική Β (Θα χρησιμοποιήσω μια υπάρχουσα εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή) ώστε να υπογράψετε ψηφιακά την υπεύθυνη δήλωση που απαιτείται.