Αφαίρεση λειτουργικότητας καταγραφής βίντεο στο Google Meet

Τύπος Ενημέρωσης 

Σύμφωνα με την Google, οι χρήστες της υπηρεσίας Google Workspace for Education Fundamentals (https://it.auth.gr/el/cloudServices/gapps) που αξιοποιούν τη λειτουργικότητα της καταγραφής διαλέξεων μέχρι τώρα μέσω της υπηρεσίας Google Meet, δε θα έχουν αυτή τη δυνατότητα μετά τις 10 Ιανουαρίου 2022 μετά από αλλαγή στην τρέχουσα πολιτική της συγκεκριμένης άδειας χρήσης.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ανακοίνωση https://support.google.com/a/answer/11413558.