Εξυπηρέτηση χρηστών την εβδομάδα 6/9 - 17/9

Τύπος Ενημέρωσης 
Tις εβδομάδες 6/9 - 17/9 η εξυπηρέτηση χρηστών του ΚΗΔ με φυσική παρουσία, θα γίνεται στον προθάλαμο του αναγνωστηρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ, κατόπιν ραντεβού και για τα παρακάτω ζητήματα:
1. αιτήματα έκδοσης πιστοποιητικών σε κρυπτογραφική συσκευή,
2. παραλαβή/παράδοση συσκευών για επιδιόρθωση.
Στην παρακάτω ιστοσελίδα μπορείτε να καταχωρείτε πότε επιθυμείτε να μας επισκεφθείτε για τον παραπάνω λόγο στις ημερομηνίες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού που διατίθενται.
https://doodle.com/poll/s2dt89ctgvchr2bn?utm_source=poll&utm_medium=link

Μετά την καταχώρηση δεν απαιτείται επιβεβαίωση από την πλευρά μας.

Σημειώνεται ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

Υπενθυμίζουμε ότι η εξυπηρέτηση χρηστών παρέχεται εξ αποστάσεως με τους παρακάτω τρόπους:

τηλεφωνικά στον αριθμό 2310 99 9000
με email στη διεύθυνση support@auth.gr
με Live Chat από την ιστοσελίδα του ΚΗΔ https://it.auth.gr
μέσω της σελίδας του ΚΗΔ στο Facebook https://www.facebook.com/itauth

Παρακαλούμε να συμβουλεύεστε και την ιστοσελίδα του ΚΗΔ https://it.auth.gr όπου δημοσιεύονται όλοι οι οδηγοί χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και συχνές ερωτήσεις σε προβλήματα. Το περιεχόμενο ενημερώνεται συνεχώς.
Γίνεται προσπάθεια ώστε το μεγαλύτερο πλήθος των ζητημάτων που απαιτούν υποστήριξη να εξυπηρετούνται χωρίς φυσική παρουσία αξιοποιώντας εργαλεία εξ αποστάσεως υποστήριξης όπως το Teamviewer, όπου είναι απαραίτητο.