Υλικό Υποστήριξης Χρηστών ArcGIS: ArcGIS Online using best practices

Τύπος Ενημέρωσης 

Η Marathon Data Systems αντιλαμβανόμενη τη μεγάλη χρήση και καθημερινή αξιοποίηση της τεχνολογίας Web GIS μέσω του ArcGIS Online, επιθυμεί να μοιραστεί με την κοινότητα χρηστών της ένα εγχειρίδιο της Esri που αναφέρεται σε καλές πρακτικές για ευκολότερη διαχείριση του λογαριασμού σας, την δημιουργία έξυπνων εφαρμογών, το διαμοιρασμό ωφέλιμων χαρτών και αναλύσεων, τόσο εντός του οργανισμού σας όσο και στην παγκόσμια κοινότητα GIS. Οι ενότητες που αναλύονται στο εγχειρίδιο είναι:

 • Governance
 • Home page
 • Creating your brand
 • Setting things up for success
 • Tips for tuning your organization Groups
 • Groups
 • Member best practices Feature layers
 • Authoring maps
 • Feature layers
 • ArcGIS Online analysis
 • Information products—apps and more
 • Keeping your organization moving forward

 

Εγχειρίδιο:

ArcGIS Online using best practices - Extend the reach of your GIS