Νέα έκδοση SPSS, ανανέωση κωδικών και νέος license server

Τύπος Ενημέρωσης 

Σας ενημερώνουμε ότι η νέα έκδοση 27 του SPSS Statistics είναι διαθέσιμη.
Επίσης, έγινε η ανανέωση των ετήσιων κωδικών (Μάιος 2021 - Απρίλιος 2022) κι άλλαξε ο license server του λογισμικού.

Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το SPSS 25 πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες ανανέωσης:
- Αν είστε φοιτητής ή μη μόνιμο προσωπικό δείτε τις οδηγίες εδώ
- Αν ανήκετε στο μόνιμο προσωπικό (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ κ.α.) δείτε τις οδηγίες εδώ

Οδηγίες εγκατάστασης της νέας έκδοσης 27 του SPSS (ανάλογα με την ιδιότητα σας) δείτε στη σελίδα του SPSS

Για την έκδοση 24 δεν έχουν έρθει νέοι κωδικοί, θα χρειαστεί να κάνετε αναβάθμιση στην έκδοση 27.