Αλλαγές στην πολιτική ασφάλειας των δωματίων στο Zoom

Τύπος Ενημέρωσης 
Η Zoom έχει τροποποιήσει την πολιτική ασφάλειας των δωματίων που προγραμματίζονται.

Συγκεκριμένα, σε κάθε δωμάτιο που προγραμματίζεται είναι υποχρεωτικό να είναι ενεργή τουλάχιστον μία από τις υπάρχουσες επιλογές ασφάλειας:

  • Passcode
  • Waiting room
  • Only authenticated users can join

όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Μπορείτε να κάνετε επεξεργασία κάποιου από τα δωμάτια σας στην εφαρμογή Zoom για να τις δείτε στο πεδίο Security:

Προσοχή! Αν δε χρησιμοποιούσατε Passcode και το επιλέξετε τώρα τότε θα αλλάξει ο σύνδεσμος του δωματίου σε ήδη προγραμματισμένες τηλεδιασκέψεις.