Σημαντική ενημέρωση προς τους χρήστες της εφαρμογής «ΠΑΠΥΡΟΣ»

Τύπος Ενημέρωσης 

Σας ενημερώνουμε ότι παρατηρείται μη ορθή χρήση του πεδίου «Εξωτερικοί αποδέκτες» στις φόρμες αρχειοθέτησης εγγράφων στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.) «Πάπυρος».
Συγκεκριμένα, κάποιοι χρήστες αντί να επιλέξουν Μονάδα του Α.Π.Θ. από το σύνολο των Μονάδων που βρίσκονται διαθέσιμες με βάση το Οργανόγραμμα στην ενότητα «Μονάδες», εισάγουν στην ενότητα «Εξωτερικοί» τις Μονάδες στις οποίες θέλουν να χρεώσουν ή κοινοποιήσουν κάποιο έγγραφο.
Αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα, καθώς το έγγραφο δε θα καταλήξει ποτέ στον προορισμό του στην περίπτωση που έχει επιλεγεί να σταλεί έγγραφο σε εξωτερικό αποδέκτη, και ο μόνος τρόπος να διεκπεραιωθεί είναι φυσικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Ως παράδειγμα, σας κοινοποιούμε την παρακάτω εικόνα:Το έγγραφο του παραδείγματος απευθύνεται προς ενέργεια στη «Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου» η οποία εισάχθηκε ως Εξωτερικός αποδέκτης από κάποιον χρήστη. Με αυτήν όμως την επιλογή, το έγγραφο δε θα καταλήξει ποτέ στη Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου μέσω του Σ.Η.Δ.Ε., εκτός κι αν το πρωτοκολλημένο έγγραφο σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον εν λόγω αποδέκτη, κάτι που φυσικά δημιουργεί μια επιπλέον εργασία, χωρίς κανέναν λόγο.
Επισημαίνουμε την προσοχή στο σύνολο των χρηστών να καταχωρούν στους Εξωτερικούς αποδέκτες ΜΟΝΟ ό,τι αφορά πραγματικά Εξωτερικό αποδέκτη και όχι ήδη υπάρχουσες Μονάδες ή και χρήστες του Πανεπιστημίου.
Σας υπενθυμίζουμε ότι στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα εγχειρίδια που αφορούν τον «Πάπυρο»:
https://it.auth.gr/el/papyros_guides
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 92222 που αντιστοιχεί στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση του «Παπύρου».