Πρόβλημα με την αδειοδότηση από τη Zoom

Τύπος Ενημέρωσης 

Σήμερα 6/4/2021 διαπιστώνεται πρόβλημα στη χρήση των αδειών από τη Zoom για συνεδρίες απεριόριστης χρονικής διάρκειας. Οι συνεδρίες διακόπτονται στα 40 λεπτά και πρέπει να επανασυνδέονται όλοι οι συμμετέχοντες στον ίδιο σύνδεσμο για να συνεχίζουν.
Το πρόβλημα έχει προκύψει ενώ βρισκόμαστε σε διαδικασία ανανέωσης του συμβολαίου και παρά τις διαβεβαιώσεις της προμηθεύτριας εταιρείας  για απρόσκοπτη λειτουργία στη μεταβατική αυτή φάση.
Το ζήτημα είναι υπό διερεύνηση από τη Zoom.

Μπορείτε να παρακολουθείτε το τεχνικό δελτίο https://it.auth.gr/el/authTickets/view/2021040601 για να ενημερώνεστε για την εξέλιξη του ζητήματος.

Συστήνουμε να πληροφορείτε τους συμμετέχοντες στην αρχή της διάλεξης για τη διακοπή ανά 40 λεπτά ώστε να επανασυνδέονται.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.